Introduction

Journal of Xi’an Polytechnic University

Journal of Xi’an Polytechnic University, an academic periodical sponsored by Xi’an Polytechnic University and superintended by Education Department of Shaanxi Province, started its publication with the original name of Journal of Northwest Institute of Textile Science and Technology ( published quarterly)in 1986, issued both at home and abroad. In 2002, it changed the title of Journal of Northwest Institute of Textile Science and Technology to Journal of Xi’an Institute of Engineering and Technology. In 2006, the publishing period is changed from quarterly to bimonthly. The International Standard Serial Number is ISSN 1674-649X, National Serial Number is CN 61-1471/N. In 2008, Journal of Xi’an Institute of Engineering and Technology was renamed Journal of Xi’an Polytechnic University. Professor Yao Mu, an academician of the Chinese Academy of Engineering and the honorary president of Xi’an Polytechnic University, serves as editor in chief.
more >
[YANG Zhuo,GUO Yani,LIU Mengya,MU Lincong]
2021 第1期 [Abstract](89)[PDF:2269KB] (89)
[LIAO Zi1, GUO Yani1, XU Wenjing2, HUI Fan2]
2021 第1期 [Abstract](78)[PDF:1633KB] (78)
[BAI Yachen1,TONG Zhi1,WU Shengmin2,TIAN Jing2,GONG Yang2]
2021 第1期 [Abstract](65)[PDF:1309KB] (65)
[CUI Lin,ZHANG Yixin,JIAO Yameng]
2021 第1期 [Abstract](75)[PDF:2185KB] (75)
[TIAN Bowen1,HU Sile2,PENG Peipei3,CHEN Chuang1,CAO Yujie1,LI Jie1]
2021 第1期 [Abstract](55)[PDF:1908KB] (55)
[WANG Yu, SHEN Danfeng, LI Yaojie, LI Jingyu]
2021 第1期 [Abstract](53)[PDF:3012KB] (53)
[SANG Hecheng,SONG Shuanjun,XING Xupeng,MENG Yuanyi,ZHANG Zhouqiang,TANG Mingwei]
2021 第1期 [Abstract](58)[PDF:2079KB] (58)
[GUO Feifei, YANG Yifei, REN Mingji]
2021 第1期 [Abstract](45)[PDF:1856KB] (45)
[SHI Haojun1,HOU Haiyun1,ZHOU Xinzi1,GUO Min2,LIU Songtao2]
2021 第1期 [Abstract](61)[PDF:3558KB] (61)
[TONG Ying1,ZHOU Yu1,YAO Huanzhang1,LIANG Jian1,XUE Hu2]
2021 第1期 [Abstract](47)[PDF:1386KB] (47)
[SHAO Peng, LIU Xiaopei, LYU Shuping]
2021 第1期 [Abstract](35)[PDF:1227KB] (35)
[WANG Dan, CHENG Pengfei,DANG Ziyan]
2021 第1期 [Abstract](64)[PDF:2678KB] (64)
[REN Yifan, FENG Jinqian, SHEN Xiaona]
2021 第1期 [Abstract](63)[PDF:3576KB] (63)
[LI Heng,YANG Hai,LUO Yongliang]
2021 第1期 [Abstract](41)[PDF:1068KB] (41)
JXPU
西安工程大学学报
Journal of Xi’an Polytechnic University

(原《西安工程科技学院学报》) (1986年创刊 双月刊)
Superintended by:
Education Department of Shaanxi Province
Sponsored by:
Xi’an Polytechnic University
Editor-in-Chief:
Yao Mu
Edited & Published by:
Editorial Department of Journal of XPU
Add:
19 Jinhua South Road, Xi’an 710048,P,R.China
Tel:
0086-29-62779060
0086-29-62779061
Fax:
0086-29-62779061
E-mail:
xuebao@xpu.edu.cn
ISSN:
1674-649X
CN:
61-1471/N
Qr code